Vår virksomhet

Grue Kirkelige Fellesråd har kontorer i underetasjen hos Grue Sparebank på Kirkenær. Fellesrådet ivaretar bl.a. administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene og utarbeide planer for kirkelig virksomhet i kommunen. I Grue har fellesrådet ansvar for drift og vedlikehold av 2 kirker, 2 kirkestuer, 2 kapell og 2 kirkegårder, samt arbeidsgiveransvar for ansatte i kirkelige stillinger utenom menighetsprestene. Informasjon om lokal organisasjon, virksomhet, råd og utvalg finner du via linkene under.