Sletting av grav

Ønsker du å slette en grav, kan du laste ned og fylle ut skjemaet under.

Utfylt og signert skjema sendes i ordinær post til:
Grue Kirkelige Fellesråd
Solørveien 1048
2260 Kirkenær

eller den kan skannes og sendes på e-post: post.grue@kirken.no

Viktige merknader
Gravminnet er eid av fester og fester er således ansvarlig for fjerning, flytting og destruering. Skal gravminnet hentes vil det bli demontert av GFK (Grue Kirkelige Fellesråd) og klargjort for henting. Ønsker man gravminnet fjernet og destruert eller flyttet (ved sletting og overføring av gravminnet til tilhørende gravsted) kan dette også utføres av GFK. Vi gjør oppmerksom på at kostnader ved flytting ol. (ikke destruering) vil vi belaste fester pr. medgått timer.

Kontakt oss på telefon, e-post eller oppmøte om du har behov for mer informasjon.