Program for 10-årsmarkeringen for 22. juli

09:00
Kransnedleggelse ved minnesteinen ved Grue rådhus
Ordfører Rune Grenberg og leder av Grue Arbeiderparti, Kjetil Dammen, holder appell.

10:00 – 12:00
Grue kirke er åpen for lystenning og ettertanke.

12.00
Kirkeklokkene ringer fem minutter, lokalt og nasjonalt,
Nasjonal minnegudstjeneste i Oslo domkirke, overføres på NRK.

18.00
Konsert/minnemarkering i Grue kirke. 
Tommy Michaelsen medvirker med sang, Eli Furuberg leser dikt av Åsta Holth. Fellessang. Ordfører Rune Grenberg og leder av Grue Arbeiderparti, Kjetil Dammen, deltar