Menighetsbladet

Grue Menighetsblad utgis 4-5 ganger pr år av Grue Menighetsråd og Grue Finnskog Menighetsråd.

Redaksjon består av: Liv Bonsak, Elisabeth R. Braaten, Per Christian Uggerud, Bjørn Nyland, Inger-Lise Korbøl og Arne H. Andersen.

Takkeannonser er gratis.

Materiell til bladet leveres Kirkekontoret eller på e-post post.grue@kirken.no.

Menighetsblad f.o.m. 1/2017 kan lastes ned i pdf format i bunnen av denne side.