LIVETS GANG

Kirkelige handlinger – er et begrep hvor prester eller andre kirkeansatte deltar utenom ordinær gudstjeneste. I begrepet inngår f.eks dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd.