Grue Menighetsråd

Grue Menighetsråd består av:
(oppdatert 05.12.2023)

Faste medlemmer:
Anita Ødegården (Leder)
Gunn Therese Schøyen Aasnes
Solveig Petra Hansen
Kjersti Nicolaysen
Jounn Strand (fung. Sogneprest)

Varamedlemmer:
Ellen Turid Tenåsen
Kjersti Trangsrud
Tom-Ivan Sollien

Regnskap: Anne Hammer