Grue Kirkelige Fellesråd

Kirkelig fellesråd er samarbeidsorgan mellom kommunen og de kirkelige menighetene, lovpålagt i hver kommune med mer enn én menighet, jf. lov om Den norske kirke. Rådet består av to menighetsrådsmedlemmer med varamedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen, og en representant valgt av kommunen.

Faste representanter:
Bjørn Olav Waalberg – Leder – Grue Finnskog Menighet
Solveig Petra Hansen – Nestleder – Grue
Kjersti Nicolaysen – Grue Menighet
Inger-Lise Korbøl – Grue Finnskog Menighet
Trine Færevåg – biskopens representant – Prost
Niels Ferdinand Rolsdorph – kommunens representant

Vare representanter:
Sven Bundli – Grue Finnskog Menighet
Roger Hansen – Grue Finnskog Menighet
Reidun Synøve Fjeld Carlsen – Grue Menighet
Lill Anni Velten Berg – vare Grue Menighet
Jorunn Strand – biskopens representant – Fungerende sogneprest
Ivar Lingaas – kommunens representant

Saksforbereder og sekretær for fellesrådet:
Tore Ellefsen – Kirkeverge