Grue Kirkelige Fellesråd

Kirkelig fellesråd er samarbeidsorgan mellom kommunen og de kirkelige menighetene, lovpålagt i hver kommune med mer enn én menighet, jf. lov om Den norske kirke. Rådet består av to menighetsrådsmedlemmer med varamedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen, og en representant valgt av kommunen.

Merk. konstituering 20. desember 2023

Faste representanter (2023-2027):
Bjørn Olav Waalberg – Leder – GFM
Kjersti Nicolaysen – GM
Gunn Therese Schøyen Aasnes – GM
Roger Hansen – GFM

Jorunn Strand – biskopens representant – Fungerende sogneprest
Niels Ferdinand Rolsdorph – kommunens representant

utgående (2019-2023):
Bjørn Olav Waalberg – Leder – GFM
Solveig Petra Hansen – Nestleder – GM
Kjersti Nicolaysen – GM
Inger-Lise Korbøl – GFM

Jorunn Strand – biskopens representant – Fungerende sogneprest
Niels Ferdinand Rolsdorph – kommunens representant

Vare representanter:
2023-2027: Tove Elisabeth Nygård – GFM
2023-2027: 
Inger-Lise Korbøl – GFM
2023-2027: Solveig Petra Hansen – GM
2019-2023: Sven Bundli – GFM
2019-2023: Roger Hansen – GFM
2019-2023: Reidun Synøve Fjeld Carlsen – GM
2019-2023: Lill Anni Velten Berg – GM

Trine Færevåg – biskopens representant – Prost
Ivar Lingaas – kommunens representant

Saksforbereder og sekretær for fellesrådet:
Tore Ellefsen – Kirkeverge