Grue Kirkelige Fellesråd

Kirkelig fellesråd er samarbeidsorgan mellom kommunen og de kirkelige menighetene, lovpålagt i hver kommune med mer enn én menighet, jf. lov om Den norske kirke. Rådet består av to menighetsrådsmedlemmer med varamedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen, og en representant valgt av kommunen.

Faste representanter:
Bjørn Olav Waalberg – Leder – Grue Finnskog
Solveig Petra Hansen – Nestleder – Grue
Ola Lilleåsen – Grue
Inger-Lise Korbøl – Grue Finnskog
Morten Erik Berge Stensberg – biskopens representant – Sokneprest
Niels Ferdinand Rolsdorph – kommunens representant

Vare representanter:
Sven Bundli – Grue Finnskog
Roger Hansen – Grue Finnskog
Reidun Synøve Fjeld Carlsen – Grue
Olav Skyrud – vare Grue
Øystein Halling – biskopens representant – Prost
Ivar Lingaas – kommunens representant

Saksforbereder og sekretær for fellesrådet:
Tore Ellefsen – Kirkeverge