Grue Finnskog Menighetsråd

Grue Finnskog Menighetsråd består av:
(oppdatert 05.12.2023)

Faste medlemmer:

Tove Elisabeth Nygård
Hege Løvberg
Bjørn Olav Waalberg
Roger Hansen
J
ounn Strand (fung. Sogneprest)

Varamedlemmer:
Inger-Lise Korbøl