Grue Finnskog Menighetsråd

Grue Finnskog Menighetsråd består av:

Faste medlemmer:
Inger-Lise Korbøl
Bjørn Olav Waalberg
Tove Elisabeth Nygård
Turid Spangen Wilhelmsen
Morten Stensberg (Sogneprest)

Varamedlemmer:
Rubi Synøve Jensen Bøhmer
Hege Løvberg
Roger Hansen
Liv Busch
Sven Bundli