Endring av fester

Ønsker du å endre fester av en grav, kan du laste ned og fylle ut skjemaet under.

Utfylt og signert skjema sendes i ordinær post til:

Grue Kirkelige Fellesråd
Solørveien 1048
2260 Kirkenær

eller den kan skannes og sendes på e-post: post.grue@kirken.no