Annonsering

Grue Menighetsblad utgis 4-5 ganger pr år av Grue Menighetsråd og Grue Finnskog Menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grue Kommune (abonnenter utenfor kommunen). 

Redaksjon består av: Liv Bonsak, Elisabeth R. Braaten, Per Christian Uggerud, Bjørn Nyland, Inger-Lise Korbøl og Arne H. Andersen.

Takkeannonser er gratis. Materiell til bladet leveres Kirkekontoret eller på e-post post.grue@kirken.no.

Annonsering tilbys som en løpende avtale som faktureres pr. år. Avtalen løper til vi mottar oppsigelse (det er også mulig å kjøpe annonser i en enkelt utgivelse).

For bestilling av annonse ta kontakt med oss på telefon 62 94 10 40 eller e-post post.grue@kirken.no

Priser annonsering i menighetsbladet

Format
Annonse 67 x 25 
Annonse 140 x 53 
Annonse 67 x53  
Annonse 140 x 53 
Annonse 1/2 side 
Annonse 1/1 side 

*= alle priser er eks. mva

Pris enkelt utgivelser*
450,00
900,00
900,00
1.800,00
2.100,00
2.550,00

Pris pr. år (alle utgivelser)*
1.500,-
3.000,-
3.000,-
6.000,-
7.000,-
8.500,-

Spørsmål vedrørende faktura
Spørsmål vedrørende faktura kan rettes til Kirkeverge Tore Ellefsen på telefon 977 31 500 eller e-post te325@kirken.no