Anna fra Finnskogen ble martyr i Kina

Av Torbjørn Greipsland

Finnskogen har også sin martyr.  Det var Anna Johansson Skraltbråten. Ved Östmark kirke i Värmland står en minnestein med denne teksten:

«Missionär Anna Johansson Skraltbråten, född den 12.4.1867, stenad til döds i Kina den 29.6.1900. Vilar på missionens gravplats i Soping.

Var trofast intil döden så skall jag giva dig livets krona. Upp 2,10»

Det var døtre til hennes bror som reiste denne minnesteinen i 1950.

Reidar Sørlie som skrev en artikkel om henne, formulerer det slik:  «Men noen av det folk hun kom for å forkynne fredens evangelium for, drepte Anna og ni andre svenske misjonærer.»

Mange misjonærer og barn led samme skjebne. Men det tallet er lite sammenlignet med anslagsvis 30-40 000 kinesere som ble drept i det blodbadet som kalles Bokser-opprøret.

Norsk og svensk

Annas mor Eli Mathisdatter var fra norsk side av grensen. Hun ble gift med en svenske, Johan Johansson Nolla, fra Skraltbråten i Östmark sogn.

Familien med tre barn vokste opp i fattige kår. Men de var flittige mennesker som levde etter Bibelens ord om Gudsfrykt med nøysomhet, og klarte seg.

Anna var en evnerik jente og ville ta lærerutdanning i Karlstad, 14 mil unna. Dit vandret hun til fots.

Der gikk hun på møter som Helgelsförbundet hadde. Her møtte hun Guds kall til misjonærtjeneste i Kina.

Hun dro fra Sverige 20. januar 1893. Etter det man vet fikk hun og ni andre svenske misjonærer sitt virke i Soping i nord-venstre Kina.

Det såkalte Bokseropprører var et resultat av fremmedhat, et hat mot utlendinger, og ikke minst misjonærer.  Sentralregjeringen sendte ut en ordre om å drepe utlendinger. I alt ble 135 evangeliske misjonærer og 54 barn drept ifølge Erik Kjebekk i Norsk Luthersk Misjonssamband.

De svenske misjonærene ble tatt av dage på en grusom måte. I en artikkel i Karlstad Tidning i 1950 stod følgende å lese: «Tidlig i gryningen den 29. juni år 1900 drog et underlig tog ut gjennom østre stadsport i Soping i nordvestlige Kina. På elendige knirkende oksekjerrer satt fengslede, to og to med jernlenker rundt halsen, ti hvite, fem menn og fem kvinner, européere, alle svensker. I en natt, da Asiens onde ånder hadde sluppes løs, ble de hentet  under falske forespeilinger om redning for så å føres bort og stenes til døde.»

Foto: Minnesteinen som er reist ved i Östmark kirke i Värmland. Foto: Henrik Olsson